Vostok Protection Gyanjlik Dükanı: XÜSUSİ GEYİM, AYAQQABI, FƏRDİ QORUNMA VASİTƏLƏRİ, Dəri və əllərin qorunması
Ünvan - Gyanjlik Dükanı: 42D, Fataly Khan Khoyskiy av. AZ1072 Baku, Azerbaijan, Tel:+994125643353, Faks:+994125640353, E-mail: shopxoyski(at)vostok.az

ŞİRKƏT HAQQINDA

“VOSTOK PROTECTION”- nın missiyası

 Azərbaycana müasir keyfiyyətə malik xüsusi geyim, ayaqqabı və fərdi qorunma vasitələri gətirməklə, biz istənilən istehsal və qeyri-istehsal müəssisələrinin işçiləri üçün yüksək səviyyədə təhlükəsiz və komfortlu iş şəraitini təmin edirik.

“VOSTOK PROTECTION”-nin təhciz etdiyi fərdi qorunma vasitələri və xüsusi geyimlər insanların sağlamlıq, arzuolunmaz istehsalat, habelə ətraf mühitin mənfi təsirlərindən qorunmasına xidmət edir.

 

 “VOSTOK PROTECTION”-nin strateji hədəfi:

1. Azərbaycanda səciyyəvi qorunma vasitələrinin istifadəsi, müəssisələrdə işçilərin lazımi xüsusi geyim forması ilə təmin olunmasına ayrılan maddi vəsaitlərin düzgün bölünməsi, həmçinin hesablanması üçün yeni istehsal mədəniyyəti formalaşdırmaq.

2. İdxal edilən məhsulun keyfiyyətinin beynalxalq standartlara uyğunluğuna üstünlük verilməsi.

3. Azərbaycanın FQV və xüsusi geyim bazarında №1 şirkət kimi öz mövqeyini möhkəmləndirmək və bununla da «VOSTOK PROTECTION» biznesinin daimi inkişafına nail olmaq.