Vostok Protection Gyanjlik Dükanı: XÜSUSİ GEYİM, AYAQQABI, FƏRDİ QORUNMA VASİTƏLƏRİ, Dəri və əllərin qorunması
Ünvan - Gyanjlik Dükanı: 42D, Fataly Khan Khoyskiy av. AZ1072 Baku, Azerbaijan, Tel:+994125643353, Faks:+994125640353, E-mail: shopxoyski(at)vostok.az

QORUNMANIN PİKTOQRAMLARI

Poliuretan (PU) örtüyü

Külək, rütubət, az miqdarda konsentrasiya olunmuş turşu təsirinə davamlılıq.

Polivinilxlorid (PVC) örtüyü

Külək, rütubət, az miqdarda konsentrasiya olunmuş turşu təsirinə davamlılıq.

Turşuluğa davamlı örtüyü

20%-dək konsentrasiya olunmuş turşulara davamlılıq.

Turşuya davamlı örtük

50%-dək konsentrasiya olunmuş turşulara davamlılıq.

Turşuya davamlı örtük

80%-dək konsentrasiya olunmuş turşulara davamlılıq.

Suya davamlı örtüyü

Su və çirklənmiş suya davamlılıq.

Yağa davamlı örtük

Su və yağ çirklənmələrindən qorunma.

Membran materiallar

Külək, yağış, sulu qardan qorunma. Qoruyucu qatın “nəfəs almaq” xüsusiyyəti – bədəndən buxarlanan rütubəti asanlıqla xaricə çıxarır

Statik elektrikdən qorunma
Antistatik örtüyü

Statik elektrikdən qorunma.

1-ci sinif qorunma

Materialların minimal sahəsi: əsas fonu fluoressensiyalı – 0,14 m², işıqqaytarıcı -  0,10 m².

2-ci sinif qorunma

Materialların minimal sahəsi: əsas fonu fluoressensiyalı – 0,50 m², işıqqaytarıcı -  0,13 m².

3-cü sinif qorunma

Materialların minimal sahəsi: əsas fonu fluoressensiyalı – 0,80 m², işıqqaytarıcı -  0,20 m².

Mexaniki təsirdən qorunma
Ümümistehsalat çirklənməsindən qorunma
Aşağı dərəcəli temperaturdan (soyuqdan) qorunma
Yağıntılardan qorunma
Yüksək görünmə siqnal geyimi

Xüsusi siqnal geyimi, gündüz və gecə, insanın görünməsi təmin edir.

Kimyəvi maddələrdən qorunma

Xam neft, neft yağları, turşu və qələvi, qeyri-toksik və partlayıcı tozlardan müdafiə edən material.

Neft, neft məhsulları, yağlardan qorunma

Xam neft, neft yağları, turşu və qələvi, qeyri-toksik və partlayıcı tozlardan müdafiə edən material

Bioloji risklərə qarşı qorunma
Yüksək hərarət və alovdan qorunma

Məhsul istiyə,odadavamlı ip, parça və dəri istifadə edilməklə hazırlanmışdır.

Statik elektrikdən qorunma
Yanğından qorunma

Məhsul yanğından qoruyur, odadavamlı materiallardan hazırlanmışdır.

Təlimat, göstəriş
Kəsiklərdən qorunma
Deşilmələrdən qorunma
Mişarla iş zamanı qorunma
Radioaktiv çirklənmədən qorunma
Qaynaq işlərində risklərdən qorunma
İonlaşdırıcı radiasiyadan qorunma
Kimyəvi maddələrdən qorunma (məhdud davamlılıq)
Hərəkətin məhdudlaşdırılması
Yıxılmanın saxlanılması
Dayaqsız sahədə işin aparılması (sanayə alpinizmi)
İş mövqeyinin tutulması
Uvex Supravision NCH örtüyü

Daxili hissədə tərləmədən qorunma. kimyəvi preparatlar və cızılmalara davamlılıq. Yüngül təmizlənmə. Yüksək sinfə malik örtük.

Uvex Supravision HC-AF örtüyü

Daxili hissədə tərləmədən qorunma. kimyəvi preparatlar və cızılmalara davamlılıq. Ultrabənövşəyi şüalanmadan 100% qorunma.

Uvex Optidur NCH örtüyü

Kimyəvipreparatlarvə cızılmalaradavamlılıq.  Linzalarınyağ və yüngülləkələrdəneffektivtəmizlənmə.

Uvex Optidur 4C PLUS örtüyü

4 növ: tərləmir, cızılmır, antistatikdir və ultrabənövşəyi şüalanmadan 100% qorunmanı təmin edir. Yüksək rütubətli şəraitlərdə işlərin aparılması üçün tövsiyə olunur.

Uvex Infradur PLUS örtüyü

Qaynaqçı eynək linzaları üçünörtük. Cızılmara davamlı, UB və İQ şüalanmadan, parlaq işıq, qığılcım və xırda ərinti yapışmasından qorunma.

Uvex Ultradura örtüyü

Cızılmara davamlı; UB şüalanmadan maksimal qorunma.

Eynək qulaqcığının əyilməsi

Eynəklərin tənzimlənən qulaqcıqları hər bir sifətə uyğunlaşır.

Eynək qulaqcığının uzunluğa görə tənzimlənməsi

Eynəklərin tənzimlənən qulaqcıqları hər bir sifətə uyğunlaşır. Optimal və rahat geyimini təmin edir.

Duo flex (quatro flex) yastıqları

Qulaqcıqların uclarında yerləşən unikal yumşaq yastıqlar eynəklərdən istifadə zamanı yüksək komfortu təmin edir. Hər növ baş formasına uyğundur, qulaq arxasında iz saxlamır.

Çirklənməyə qarşı örtük

Kimyəvipreparatlarvə cızılmalaradavamlılıq. Ekstrimal şəraitlərdə çirklənmədən yüngül təmizlənmə.

Cızılmalara qarşı örtük
Tərləməyə qarşı örtük
UV şüalanmaya qarşı örtük
İQ şüalanmaya və parlaq işığa qarşı örtük
Antistatik xüsusiyyətlər
Eynək qulaqçıqlarının tənzimlənmə xüsusiyyəti
Dioprik eynək ilə istifadəsi xüsusiyyəti
Dioprik eynəklərlə istifadə mümkündür

Qapalı qoruyucu eynəklər dioprik eynəklərlə birlikdə istifadə üçündür.

Ərinmiş metal sıçrayışları və yapışmalarından qorunma
Uvex Supravision perfomance örtüyü

Tərləmə əlehinə dair normadan 3 qat daha çox tərləmənin qarşısını alır. Rütubətli, kəskin hava, həmçinin linzaların tez-tez təmizlənməsi lazım olan şəraitlərdəistifadəyə yararlıdır.

Uvex Variomatic (xamelyon) örtüyü

Tündləşdirmə - 10 saniyə, işıldatma – 30 saniyə. UB şüalanmadan 100% qorunma.

Uvex Supravision extreme örtüyü

Rütubətin toplanması qarşısını alır, istifadə zamanı tərləmənin qarşısını alır. Yüksək rütubətli şəraitdə istifadəsi üçün uyğundur.

Akustik effektivliyi - 11 dB
Akustik effektivliyi - 20 dB
Akustik effektivliyi - 21 dB
Akustik effektivliyi - 22 dB
Akustik effektivliyi - 23 dB
Akustik effektivliyi - 24 dB
Akustik effektivliyi - 25 dB
Akustik effektivliyi - 26 dB
Akustik effektivliyi - 27 dB
Akustik effektivliyi - 28 dB
Akustik effektivliyi - 29 dB
Akustik effektivliyi - 30 dB
Akustik effektivliyi - 32 dB
Akustik effektivliyi - 33 dB
Akustik effektivliyi - 34 dB
Akustik effektivliyi - 35 dB
Akustik effektivliyi - 36 dB
Akustik effektivliyi - 37 dB
Akustik effektivliyi - 37 dB
Akustik effektivliyi - 39 dB
Səs-küy 87-98 dB olan şəraitdə istifadə edin
Səs-küy 94-105 dB olan şəraitdə istifadə edin
Səs-küy 95-110 dB olan şəraitdə istifadə edin
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 6,7 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi – 7,4 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 12 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 15 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 20 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 25 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 26 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 29 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 35 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi – 35,5 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 36 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi – 36,5 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 37 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi – 37,5 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 38 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 40 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 50 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi – 52,5 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 54 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 55 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 62 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 70 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 72 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 78 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 80 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 100 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 111 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi – 16,6 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi – 33,5 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi – 42 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 45 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 7 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 65,5 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 51 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 16 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 41 kal/sm²
Qorunmanın 1-ci sinfi
Qorunmanın 3-cü sinfi
Təhlükəsizlik dərəcəsi – 18,6 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 24 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 9 kal/sm²
Təhlükəsizlik dərəcəsi - 39,6 kal/sm²
Akustik effektivliyi - 30 dB