Vostok Protection Gyanjlik Dükanı: XÜSUSİ GEYİM, AYAQQABI, FƏRDİ QORUNMA VASİTƏLƏRİ, Dəri və əllərin qorunması
Ünvan - Gyanjlik Dükanı: 42D, Fataly Khan Khoyskiy av. AZ1072 Baku, Azerbaijan, Tel:+994125643353, Faks:+994125640353, E-mail: shopxoyski(at)vostok.az

XİDMƏTLƏR

KORPORATİV STANDART

Daxili korporativ standartlar

 

 

 

Hal-hazırda mövcud olan işçilərə tutduqları vəzifə və...

KORPORATİV ÜSLUB

Korporativ üslub – bu əvəzolunmaz istehsalat mədəniyyət və imicinin bir hissəsidir. Məhz korporativ üslub bu və ya digər formada istehsalçını milyonlarla istehlakçıya tanıtdırır. Korporativ üsluba daxil olan geyim forması bugünki gündə reklam kampaniyalarında geniş istifadə olunur, əsas üstünlüyü isə yaddaşda yaxşı qalmasıdır.

"VOSTOK PROTECTION" yaddaqalan, əsrarəngiz korporativ üslub tərzi ilə seçilən şirkətdir. Korporativ üslubu hazırlanması və ona daxil olan...

Xüsusi sifariş

Geyimlərin sifarişlə tikilməsi


“VOSTOK PROTECTION” şirkəti xüsusi geyimlərin istənilən modeldə sifarişlərini həyata keçirir.

Biz xüsusi geyimlərinizin, sizin arzu və istəkləriniz – parçanın rəngi, ciblərin forması, sayı və bağlanma tərzi, kapüşonlu olmağı, –  nəzərə alınmaqla hazırlanmasını təmin edirik.

 

DİQQƏT!

Sizə müasir dizayn və Avropa keyfiyyətinə cavab verən xüsusi geyimlər...

LOQOTİPLƏRİN VURULMASI

Loqotip və şevronların vurulması

 

Bu gün bir çox şirkətlər öz korporotiv üslublarına böyük önəm verirlər. Müasir xüsusi geyim təkcə qoruyucu funksiya daşımır, o həmçinin şirkətin korporativ mədəniyyətini və fəlsəfəsini əks etdirir. Simvolik məna və korporativ rənglərlə işlənmiş geyimlər tez tanınır, şirkətin mövqeyini bərqərar edir, brendin tərkib hissəsini təşkil edir.

 

“VOSTOK PROTECTION”-nın hər üç...