Vostok Protection Gyanjlik Dükanı: XÜSUSİ GEYİM, AYAQQABI, FƏRDİ QORUNMA VASİTƏLƏRİ, Dəri və əllərin qorunması
Ünvan - Gyanjlik Dükanı: 42D, Fataly Khan Khoyskiy av. AZ1072 Baku, Azerbaijan, Tel:+994125643353, Faks:+994125640353, E-mail: shopxoyski(at)vostok.az
GİRİŞ
/ Sorğunuzu göndərin!
Parol
/ Sorğunuzu göndərin!

You are sucessfully registered!

To continue you need to enter sms

confirmation code
restore password
confirmation code
enter new password
repeat password

password changed and sucessufly authorised

login or password is incorect restore password
+(994 12 ) 564 33 53      +(994 12 ) 564 03 53

Yarımboğaz çəkmə BASIC STEP I S3

Kataloqda olan kod: 7205
MƏHSUL VAHİDİN XARAKTERİSTİKASI
Dəmir ucluqlu qoruyucu yarımboğaz çəkmələr.

Material: dəri

Altlıq: PU, sürüşməyədavamlı

Üst hissəsi uzunmüddətli dəridən

Erqonomik içlik

Aralıqda deşilməyə qarşı astar

Rəng: qara

Ölçülər: 36-48

EN ISO 20345

İstehsalçı: Nitras (Almaniya)