Vostok Protection Gyanjlik Dükanı: XÜSUSİ GEYİM, AYAQQABI, FƏRDİ QORUNMA VASİTƏLƏRİ, Dəri və əllərin qorunması
Ünvan - Gyanjlik Dükanı: 42D, Fataly Khan Khoyskiy av. AZ1072 Baku, Azerbaijan, Tel:+994125643353, Faks:+994125640353, E-mail: shopxoyski(at)vostok.az
GİRİŞ
/ Sorğunuzu göndərin!
Parol
/ Sorğunuzu göndərin!

You are sucessfully registered!

To continue you need to enter sms

confirmation code
restore password
confirmation code
enter new password
repeat password

password changed and sucessufly authorised

login or password is incorect restore password
+(994 12 ) 564 33 53      +(994 12 ) 564 03 53

Əlcək FALCO

Kataloqda olan kod: 32104
MƏHSUL VAHİDİN XARAKTERİSTİKASI
Kombinə olunmuş əlcəklər ümumi işlər üçün nəzərdə tutulub.

İki qat tikişlər ilə

Material: ovuc hissəsində - dana dərisi, arxa hissəsində (əlcəyin üst hissəsi) – pambıq

İstifadəsi: tikinti, kənd təsərrrüfatı

Kəsilməyə qarşı qorunma: 2-ci dərəcə

EN 388, EN 420

İstehsalçı: Canis (Çexiya)