Vostok Protection Gyanjlik Dükanı: XÜSUSİ GEYİM, AYAQQABI, FƏRDİ QORUNMA VASİTƏLƏRİ, Dəri və əllərin qorunması
Ünvan - Gyanjlik Dükanı: 42D, Fataly Khan Khoyskiy av. AZ1072 Baku, Azerbaijan, Tel:+994125643353, Faks:+994125640353, E-mail: shopxoyski(at)vostok.az
Yanvar, 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ŞƏXSİ TƏHLÜKƏSİZLIK NİŞANINI HAZIRLA

 

Təhlükəsizlik nişanları daim biziiş yerində əhatə edir. Onlar bizə həmməqbul, həm aydın, həm də lakonik, ancaq az effektli olaraq qalırlar.

Bəzən təcrübəli sürücülər onlara yaxşı bələd olan yollarda nişanlara nəzər yetirmədikləri kimi bu təhlükəsizlik nişanlarına da işçilər tərəfindən nəzər yetirilmir.

Bu qəbildən artıqbirneçə illərdirki, məşhur Amerika şirkəti“BradyCorp.”özmüştərilərinə əlavə servisxidmətinitəklifedir. Bu şirkət istehsalat üçün təhlükəsizlik, yol, müxtəlif digər nişanların istehsalı və onlar üçün zəruri avadanlıqların hazırlanması sahəsində ixtisaslaşır.
Yuxarıda sözü gedən problemi nəzərə alaraq, şirkətin mütəxəssisləri əsas diqqəti bu problemdən irəli gələn işçi məsuliyyətsizliyinə yönəldib, öz müştərilərinə istehsalatda təhlükəsizlik nişanlarının yenilənməsini təklif ediblər.

 

 Design My Sign

Ona görə də, müştərilərə, hazırlanmış normalara və şablonlara uyğun olaraq, öz nişan dizaynları yaradılması tövsiyə edilir.

 

 

 

Bir qayda olaraq, insanlar yeni dəyişilmiş elementlərə diqqət yetirirlər. Bura rəng, əşyaların yerini dəyişməsi, işıqlandırma, yazı başlıqları, bəzək və s. aiddirlər.
Adətən istehsalatda interyer yenilikləri çox konservativ olurlar və hər bir yeni dizayn təşəbbüsü sərt normativ baza ilə rastlaşır.
Xəbərdarlıq nişanları konkret briqada və yaxud işçiyə aid olan bəzi məlumatları özündə əks etdirir. Malumatları dəyişmək mümkündür, lakin xəbərdarlıq nişanlarına əl vurmamaq şərti ilə. Bu cür məlumatları işçilərə yaxşı bələd olan komandanın bir üzvü hazırlaya bilər.  Ona görə də Design My Sign xidməti bu üzvlərə həvalə olunur.

Xəbərdarlıq nişanların on-layın redaktoru sifarişçilərə nəinki mətn, şəkil və maket ölçüsünün seçimini, həmçinin dizayn və əsas nişanların hazırlandığı materialların seçimi imkanını da verir. Burada məhsulun tələb olan standartlara uyğunluğu da nəzərə alınmalıdır. 

 

 

Şəxsi təhlükəsizlik nişanını burada hazırlaya bilərsən. Bu mühüm çağırış və xəbərdarlıqların qısaca formulaşması üçün faydalı məşğuliyyətdir.