Vostok Protection Gyanjlik Dükanı: XÜSUSİ GEYİM, AYAQQABI, FƏRDİ QORUNMA VASİTƏLƏRİ, Dəri və əllərin qorunması
Ünvan - Gyanjlik Dükanı: 42D, Fataly Khan Khoyskiy av. AZ1072 Baku, Azerbaijan, Tel:+994125643353, Faks:+994125640353, E-mail: shopxoyski(at)vostok.az

KORPORATİV ÜSLUB

Korporativ üslub – bu əvəzolunmaz istehsalat mədəniyyət və imicinin bir hissəsidir. Məhz korporativ üslub bu və ya digər formada istehsalçını milyonlarla istehlakçıya tanıtdırır. Korporativ üsluba daxil olan geyim forması bugünki gündə reklam kampaniyalarında geniş istifadə olunur, əsas üstünlüyü isə yaddaşda yaxşı qalmasıdır.

"VOSTOK PROTECTION" yaddaqalan, əsrarəngiz korporativ üslub tərzi ilə seçilən şirkətdir. Korporativ üslubu hazırlanması və ona daxil olan göstəricilər aşağıdakılardır:

  • Şirkəti və onun haqqında məlumatların toplanması
  • Korporativ rəng və simvollar nəzərə alınmaqla xüsusi geyim, ayaqqabı eskizlərinin hazırlanması
  • Təhlükəsizlik standartlarına uyğun olan xüsusi geyim və ayaqqabı modelləri yaradılması
  • Lahiyə sənədlərinin hazırlanması və qeydiyyatı
  • Xüsusi geyimin kaqtaloqun həçminin elektron şəkildə istehsalı.
  • Geyim kataloqlarının həm də elektron formada təşkili. 

Xüsusi korporativ geyim – hər bir şirkətin vizit kartıdır. Həmçinin, özündə etibarlı əməkdaş və məsuliyyətli şirkət kimi layiqli mövqeyini və prestijini formalaşdırır. Siz əmin ola bilərsiniz ki, işçi və müştəriləriniz bu halı yüksək qiymətləndirəcəklər